В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Додаткова Інформація щодо загальних зборів 2018 року

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 12.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 13000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 13000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.