В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Информация для акционеров

Протокол № 1 загальних Зборів акціонерів від 10 квітня 2023 року


Повідомлення про підсумки голосування з  питань порядку денного загальних Зборів акціонерів 08 грудня 2022 року

Повідомлення про підсумки голосування з  питань порядку денного загальних Зборів акціонерів 18 березня 2021 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2021 року

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 2021 року

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 18 березня 2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”

Повідомлення про підсумки голосування з  питань порядку денного загальних Зборів акціонерів 05 березня 2020 року

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 05 березня 2020 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ РСЦ "СЛАВУТИЧ" 2020 року

Повідомлення про підсумки голосування з  питань порядку денного загальних Зборів акціонерів

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 04 квітня 2019 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ РСЦ "СЛАВУТИЧ" 2019 року

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів) емітента 2018 року

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 12.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ РСЦ "СЛАВУТИЧ" 2018 року

Додаткова Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ РСЦ "СЛАВУТИЧ" 2018 року

Інформація щодо проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ РСЦ "СЛАВУТИЧ" 25 квітня 2017 року 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 2017 року

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ РСЦ "СЛАВУТИЧ" 2017 року 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.03.2016р. (дата розміщення - 31.03.2016р.)

Річні звіти ПрАТ РСЦ Славутич

Річний звіт 2021

Підписаний ЕЦП річний звіт 2021 у форматі p7s

Iнформація за 2020 рік (від 16.04.2020 р.

Річний звіт 2020

Підписаний ЕЦП річний звіт 2020 у форматі p7s

Iнформація за 2019 рік (від 16.04.2020 р.

 - Річний звіт 2019

Підписаний ЕЦП річний звіт 2019 у форматі p7s

Iнформація за 2018 рік (від 23.04.2019 р.

 - Річний звіт 2018

Iнформація за 2017 рік (від 26.04.2018 р.

 - Річний звіт 2017 

Iнформація за 2016 рік (від 06.04.2017 р.

 - Річний звіт 2016 

Iнформація за 2015 рік (від 08.04.2016 р.

 - Річний звіт 2015 

Iнформація за 2014 рік

 - Річний звіт 2014 

Iнформація за 2013 рік

 - Річний звіт 2013 

Баланс на 31 грудня 2012р.

 - Zvit_2012.pdf 

Баланс на 31 грудня 2011р.

- Zvit_2011.pdf 

Річні звіти емітента цінних паперів

З річними звітами емітента цінних паперів ПрАТ Славутич за 2011, 2012 роки можна ознайомитися в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів на сайті stockmarket.gov.ua.

Iнформація за 2011 рік

- zvit_2011.zip (135 КБ)

Iнформація за 2012 рік

- Report_2012.pdf (573 КБ)

Установчі та реєстраційні документи:

  1. Статут ПрАТ РСЦ "Славутич"
  2. Виписка з ЄДРПОУ